API FONDYВерсія 1.0

JavaScript API

Модуль ipsp.js дає змогу використовувати сервіс приймання платежів FONDY за допомогою інтеграції Java Script на вашій сторінці.

Для підключення актуальної версії модуля використовуйте такий код:

<script src="https://pay.fondy.eu/static_common/v1/checkout/ipsp.js"></script>

Для виклику платіжної сторінки через JavaScript API, необхідно спочатку відправити запит server-to-server на адресу https://pay.fondy.eu/api/checkout/url/ і у відповідь отримати url платіжної сторінки:

Приклад запиту

{
 "request": {
  "response_url": "https://api.fondy.eu/responsepage/",
  "order_id": "test8037875286",
  "order_desc": "Test payment",
  "currency": "UAH",
  "amount": "100",
  "signature": "07bc309047a56275f8d89ae222e2af0ceb94fe79",
  "merchant_id": "1"
 }
}

Приклад відповіді

{
 "response":{
  "response_status":"success",
  "checkout_url":"https://api.fondy.eu/checkout?token=afcb21aef707b1fea2565b66bac7dc41d7833390"
 }
}

Детальнішу документацію щодо server-to-server API див. Формування запиту

Отриманий у відповіді url вигляду

https://pay.fondy.eu/checkout?token=afcb21aef707b1fea2565b66bac7dc41d7833390

необхідно підставити в код JavaScript у наступному рядку:

 

// load checkout url received from server-server api
this.loadUrl(url);

див. приклад нижче.

Відкрити документацію

Приклади використання

All-in-one configuration

$ipsp.get('checkout').config({
   'wrapper': '#frameholder' ,
   'ismodal': false ,
   'styles' : {
     'body':{'overflow':'hidden'},
     '.page-section-shopinfo':{display:'none'},
     '.page-section-footer':{display:'none'}
   }
 }).scope(function(){
   // set checkout element target
   this.setCheckoutWrapper('#frameholder');
   // set checkout modal state
   this.setModal(false);
   // set checkout size? use only with setModal(false)
   this.setCheckoutWidth(480);
   this.setCheckoutHeight(450);
   // apply custom styles to checkout page
   this.setCssStyle({
     'body':{'overflow':'hidden'},
     '.page-section-shopinfo':{display:'none'},
     '.page-section-footer':{display:'none'}
   });
   // add action handlers
   this.action('decline',function(data,type){
     console.log(data);
   });
   this.action('message',function(data,type){
     console.log(data);
   });
   this.action('show',function(){
     console.log('show checkout');
   });
   this.action('hide',function(){
     console.log('hide checkout');
   });
   // add resize handler that triggers
   // when checkout page change size
   this.action('resize',function(data,type){
     this.setCheckoutHeight(data.height);
   });
   // load checkout url received from server-server api
   // or from Button Module `$ipsp('button').getUrl()`
   this.loadUrl(checkout_url);
   // bind multiple html elements to open checkout
   this.setElementAttr('data-url');
   this.setClickElement('.product-list .pay-button');
  // handle success response from checkout
  this.unbind('callback').action('callback',function(){
    ...code
  });
  // handle decline response from checkout
  this.action('decline',function(){
    ...code
  });
  // handle all response from checkout api
  this.addCallback(__DEFAULTCALLBACK__);
 });

Повноекранний режим

$ipsp.get('checkout').config({
   'wrapper':'body',
   'ismodal':true,
   'styles' : {
     'body':{'overflow':'hidden'},
     '.page-section-shopinfo':{display:'none'},
     '.page-section-footer':{display:'none'}
   }
 }).scope(function(){
   this.action('decline',function(data,type){
     console.log(data);
   });
   this.action('message',function(data,type){
     console.log(data);
   });
   this.loadUrl(url);
 });

Вбудований у сторінку Checkout

 $ipsp.get('checkout').config({
   'wrapper': '#frameholder' ,
   'styles' : {
     'body':{'overflow':'hidden'},
     '.page-section-shopinfo':{display:'none'},
     '.page-section-footer':{display:'none'}
   }
 }).scope(function(){
   this.width(480);
   this.height(480);
   this.action('decline',function(data,type){
     console.log(data);
   });
   this.action('message',function(data,type){
     console.log(data);
   });
   this.loadUrl(url);
 });

Обробка даних чекаута

 $ipsp.get('checkout').config({
   'wrapper':'#frameholder',
   'styles' : {},
 }).scope(function(){
  this.width(480);
  this.height(480);
  this.addCallback(__DEFAULTCALLBACK__);
  this.loadUrl(url);
 });

Apple Pay

Для роботи з Apple Pay потрібно додатково додати в JS код конфігурації платіжної сторінки:

$ipsp('checkout').config({
   'mobilepay':{
    'container':'#fondyApplePay'
  }).scope

і div у сторінку вставити

<div id="fondyApplePay"> </div>

Хочу приймати платежі з усього світу!